• CHUYÊN CUNG CẤP HẢI SẢN BÌNH DÂN TẠI SÀI GÒN

  Latest Posts

  MỰC TRỨNG HẤP - 250K/KG

  CÁ THU TƯƠI - 220K/KG

  TÔM NÕN - 750 K/KG

  BẠCH TUỘC - 220 K/KG

  MỰC KHÔ - 850 K/KG

  MỰC NANG - 190 K/KG

  CHẢ MỰC GIÃ TAY - 350K/KG

  CHẢ CÁ THU - 230 K/KG

  CÁ HỒI TƯƠI - 450K/KG

  CÁ CHIM TRẮNG - 250K/KG

  CÁ THU NƯỚNG - 280K/KG

  CÁ NỤC NƯỚNG - 45K/CON

  CÁ BẠC MÁ - 80K/KG

  CÁ NỤC HOA - 60K/KG

  MỰC GHIM - 220 K/KG

  MỰC 1 NẮNG - 350 K/KG

  MỰC LÁ - 230K/KG

  MỰC ỐNG - 230K/KG

  MỰC SIM

  MỰC TRỨNG - 280K/KG

  CUA GẠCH - 450 K/KG

  CUA THỊT - 350 K/KG

  TÔM SÚ BIỂN - 350K/KG

   

  Meet The Author

  Experience

  About Me